Wettelijke bepalingen

Verantwoording

Ontwerp, realisatie, design en hosting: Laëtis.
Technische administratie, sitebeheer: Ardenne Belge Tourisme.
Cartografie: Google Maps.
Foto's: Alle rechten voorbehouden.

Auteursrecht, kopijrecht

De inhoud is opgebouwd uit teksten, illustraties, documenten en per thema gegroepeerde downloads en deze vormen samen de website www.ardennebelge.be

Het gedeelteijk of volledig kopiëren van inhoud, van infografie, van teksten en illustraties, met welke publicatie dan ook als doel, is streng verboden zonder schriftelijke toezegging van Ardenne Belge Tourisme

Politiek : gebruik van linken

De vorming van linken naar de website www.ardennebelge.be is ten stelligste onderworpen aan een voorafgaandelijk akkoord in geval van indexatie via een zoekmachine of een database.

De externe linken opgemaakt vanuit de website www.ardennebelge.be werden opgemaakt na akkoord met de betrokken auteurs. Echter kan Ardenne Belge Tourisme  niet verantwoordelijk gesteld worden van de inhoud noch de goede werking op desbetreffende websites. De internetgebruiker is steeds vrij om deze linken al dan niet te volgen.

Update

De website www.ardennebelge.be  heeft als doel de internetgebruiker te informeren over de veelzijdigheid van het provinciale toeristisch aanbod. Ondanks de zorgvuldige aandacht aan de updates, is het evenwel mogelijk dat sommige gegevens niet helemaal bijgewerkt zijn. De informatie opgenomen op de website www. ardennebelge.be voorziet geen enkele vorm van engagement in naam van de vzw Ardenne Belge Tourisme, deze informatie wordt enkelonder de verantwoordelijkheid van de verschillende partners gecommuniceerd.

Bescherming van de persoonlijke en vertrouwelijke gegevens

De gegevens doorgegeven door de internetgebruiker tijdens een informatie-aanvraag worden bijgehouden door Ardenne Belge Tourisme.

De nominatieve gegevens worden niet afgegeven, noch doorgegeven aan derden.  De verzamelde informatie is onderworpen aan de behandeling van gegevens bestemd om een gevolg te kunnen geven in de persoonlijke uitwisseling tussen de internetgebruiker en de medewerkers van Ardenne Belge Tourisme.

Volgens de wet " « informatica en vrijheid » van 6 januari 1978, heeft de internetgebruiker toegangsrecht en recht op aanpassing van de hem betreffende informatie. Indien hij van dit recht wil gebruik maken en de informatie die hem betreft wenst te ontvangen, kan hij zich richten tot Ardenne Belge Tourisme - Boucle de la Famenne, 23A - 6900 Marche-en-Famenne.

De internetgebruiker kan eveneens, voor rechtsgeldige redenen, zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens. In dat geval, moet hij dit duidelijk melden in de zone opmerkingen van het contactformulier.

Het abonnement van de informatiebrief (newsletter) gebeurt op vrijwillige basis door de internetgebruiker die zijn email adres vermeld in de daartoe bedoelde zone (mailing-list). Deze is gratis en is van toepassing zolang de vraag voor desabonneren niet gesteld is.

Cookies

Tijdens het raadplegen van de website www.ardennebelge.be, worden informatiegegevens omtrent uw navigatie van uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) op onze website bewaard in het dossier  "Cookies" op uw terminal geïnstalleerd.

Wat is een cookie ?

Een cookie is een kleine tekstdossier die op de terminal van de internetgebruiker wordt opgeslagen. Deze bestaat reeds meer dan 20 jaar, en helpt de website-ontwikkelaars om de gebruikersgegevens te bewaren zodat zij gemakkelijker kunnen surfen op het web.

Waartoe dient een cookie?

Cookies helpen ons om bezoekfrequenties van onze website op te maken (bvb. aantal bezoeken, welke pagina's worden bekeken, welke rubrieken worden bezocht), om de activiteit van de bezoeker te begrijpen en zo het gebruik van de website alsook zijn ergonomie waardoor uw bezoek op onze website nog aangenamer wordt.

Hoe kan je cookies desactiveren?

Je kan je op een algemene manier verzetten tegen het opslaan van cookies, of je kan deze per bezoek desactiveren door uw navigatiesysteem te configureren of nog door deze rechtstreeks te desactiveren bij derden.