St-Remacluskerk

Marche-en-Famenne

MTFA_MARCHE_23062020_026.jpg03kca.jpg03kd8.jpgSt-Remacluskerk03kd0.jpg03kcf.jpg03kci.jpg

Beschrijving

Dit mooie bouwwerk in flamboyante gotiekstijl, erkend als beschermd erfgoed in 1938, dateert uit het begin van de 16de eeuw. Het werd meerdere keren verbouwd, o.a. na de branden van 1615 en 1806. De toren in barokstijl dateert van 1715. De kerkramen zijn van Louis-Marie Londot (1974). De kerk bezit enkele interessante kunstwerken, o.a. doopvonten uit de 16de eeuw (school voor Romaanse stijl uit het Maasbekken), een wijwatervat in gotiek uit 1514, een met adelaar versierde koorlessenaar in messing, op marmeren voetstuk van Saint-Remy, gedateerd van 1763 en afkomstig van het karmelietenklooster, evenals talrijke polychrome houten beelden waarvan een kruisbeeld uit het einde van de 16de eeuw, een Christus in het graf van de 15de eeuw, een God en Christus uit het einde van de 16de eeuw, een heilige Marguerite van Antioche van de school van Jean Del Cour (rond 1700) en een rechtstaande Maagd met Kind uit het midden van de 17de eeuw.De kerk van Marche werd in flamboyante gotiek gebouwd: opvulsels, de weglating van het triforium en de versiering van de verschillende kelken, die tijdperk met reeds Renaissance kenmerken. Talrijke markeringen in de stenen verwijzen naar de manier van het samenvoegen van de stenen en naar de identiteit van de arbeiders, die eraan hebben gewerkt. Getuige van de gotische school in de Maasstreek, heeft de kerk (eind 15de eeuw) een opmerkelijke architectuur. Ze heeft een eenvoudig en gemakkelijk leesbaar plan, het priesterkoor is bijna zolang als het schip, zonder straalkapellen, een binnendringend transept en een robuuste toren, met een portiek, die in het eind van de 17de eeuw werd ingemaakt. De luchtbogen, de vier verwoeste torentjes van de hoofdtoren en de klokkentoren van de kruising van de dwarsbeuk verdwenen in de brand van 1806 en werden nooit wederopgebouwd. Het gebouw werd dus gerestaureerd met wat voorhanden was in het begin van de 19de eeuw en voor 1821. De doopvonten uit het begin van de 16de eeuw, worden bewaard in de rechtervleugel van het transept van de St-Remakluskerk en in kalksteen werden uitgehouwen. Gekenmerkt door de stijl van de Maasbekken en laat-gotische, de vierhoekig onderstel is met vensterwerk versierd en de bladeren rond de omtrek van de tank. Vier leeuwen zijn geplaatst op de onderste hoeken van de pilaar. Het veelhoekige bekken is met de vier hoofden met een kap die de paradijsstromen symboliseren versierd. Men spreekt ook wel eens van de vier hoofddeugden of zelfs van de windstreken.

Taal van het bezoek : FransFaciliteiten en diensten

  • Toegankelijk PBM
  • Parking

Locatie

place Roi Albert 1er
6900 Marche-en-Famenne