Natuurpark van de Attertvallei

Attert

Paysage.jpg

Beschrijving

Het natuurpark van de Attert bedekt 7.195 ha die samenvallen met de grenzen van de gemeente Attert. Het park ligt in een scharnierzone tussen de uitgestrekte bossen van Anlier en de cuesta's van Lotharingen, vandaar de grote natuurdiversiteit.Het Natuurpark van de Attertvallei werd opgericht in 1994. De perimeter valt precies samen met de gemeentegrenzen van Attert, of 7195 hectare. Gelegen halfweg tussen Martelange en Arlon, vormt het natuurpark een scharnierzone tussen het woud van Anlier op Ardense grond en de beroemde cuesta's van Lotharingen. Vandaar dat er een rijke en gevarieerde natuur wordt aangetroffen. Een natuurpark is een landelijk gebied van hoog biologisch, landschappelijk en patrimoniaal belang. Het is onderworpen aan maatregelen, die een duurzame ontwikkeling waarborgen in harmonie met de socio - economische ontwikkeling van de bevolking. De wandelpaden die de vallei doorkruisen bieden een uitstekende kans om de verschillende landschappen en de 17 dorpen die deel uitmaken van het natuurpark te ontdekken. Te bezoeken : bezoekerscentrum " Voyage au coeur de l'Attert.Locatie